Wykonanie konstrukcji w Base Group Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z następującymi normami jakości:

  • PN-EN ISO 3834-2:2007

Jesteśmy firmą, która wdrożyła i certyfikowała system nadzorowania procesów spawalniczych ISO 3834-2. Spełniamy wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Zewnętrzna jednostka audytująca Tuv Sud potwierdziła, że posiadamy odpowiednie zaplecze oraz kompetencje w zakresie produkcji wyrobów spawanych, przez co oferujemy jakość wyprodukowanych wyrobów spawanych.

  • EN 15085-2 klasa CL1

W Base Group system produkcji oparty jest także na normie PN EN 15085. Certyfikacja według PN EN 15085 na poziomie CL1 pozwala na wykonanie konstrukcji nośnych pojazdów szynowych i ich części składowych.

  • EN 1090-1

Posiadamy certyfikat potwierdzający, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych są stosowane w naszej firmie.

  • EN 1090-2

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości według normy PN EN 1090-2, aby oferować Państwu wysokiej jakości wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Spełniając wymagania zawarte w normach  PN-EN 1090-2 dajemy Państwu potwierdzenie, że oferowane konstrukcje wytwarzamy i nadzorujemy przez kompetentny i uprawniony personel, dzięki czemu oferujemy jakość i bezpieczeństwo.

  • EN 1090-3

Rosnące zapotrzebowanie na konstrukcje aluminiowe sprawiło, że rozszerzyliśmy nasz zakres wykonania konstrukcji. Certyfikat potwierdza wykonanie konstrukcji z aluminium i stopów aluminium według międzynarodowych standardów. Zgodnie z PN EN 1090-3 nasza Zakładowa Kontrola Produkcji nadzoruje proces wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium zapewniając odpowiedni standard.

  • Offshore Standard DNV-OS-C401

Wykonanie konstrukcji offshore wymaga odpowiedzialności, którą gwarantuje certyfikacja według normy DNV-OS-C401. W Base Group produkujemy i testujemy konstrukcje offshore spełniając odpowiednie wymagania bezpieczeństwa.

  • ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Wdrożony w Base Group Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015) informuje, że produkujemy dla Państwa wyroby wysokiej jakości mając na uwadze poszanowanie dla środowiska naturalnego

  • Certyfikacja Achilles

Base Group jest zarejestrowanym dostawcą w Achilles Power & Tech Community. Organizacja Achilles, jako strona niezależna, sprawdziła i pozytywnie oceniła firmę według kryteriów: zarządzanie łańcuchem dostaw, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzanie BHP, zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem, zarządzania materiałami, finanse i ubezpieczenia oraz bezpieczeństwo informacji i ochrona danych.
  • Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych AD 2000-Merkblatt HP0

Produkcja urządzeń ciśnieniowych wymaga odpowiedzialności, którą gwarantuje poniższa certyfikacja. W Base Group produkujemy  konstrukcje ciśnieniowe spełniając odpowiednie wymagania i przepisy.