Usługi spawalnicze

Proces spawania jest podstawowym elementem wytwarzania wyrobów produkowanych w firmie  Base Group. Spawanie wywiera istotny wpływ na koszty produkcji i jakość wyrobu.   Proces spawania traktowany jest jako proces specjalny, jako że badania spoin nie potwierdzają w pełni czy osiągnięto określoną w normach jakość wyrobu. Aby wyroby spawane mogły być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem i nie stwarzały poważnych problemów, niezbędnym jest zapewnienie nadzoru od fazy projektowania, poprzez dobór materiałów podstawowych i dodatkowych, proces wytwarzania i późniejszą kontrolę.

PN EN ISO 3834-2 Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Stając naprzeciw wysokim wymaganiom norm i przepisów, a przede wszystkim klientów w firmie Base Group został wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości prac spawalniczych w oparciu o normę PN EN ISO 3834-2. System zapewnienia jakości prac spawalniczych ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych firmy związanych z produkcją spawalniczą. Wdrożony system stanowi silny szkielet dla spełnienia wymagań zgodnych z PN EN 15085 oraz PN EN 1090.

PN EN ISO 3834-2..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN EN 15085 – Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Chcąc potwierdzić spełnienie wymagań obowiązujących przy spawaniu w kolejnictwie posiadamy wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości według normy PN EN 15085.
Ze względu na swoją specyfikę proces spawalniczy wymaga prowadzenia szeregu działań w obszarze realizacji samego spawania, gospodarki materiałowej, nadzoru nad sprzętem spawalniczym oraz kontroli i badań przed, w trakcie i po spawaniu.
Stosowanie wymagań normy potwierdza zgodność wykonania dla spawania nowych części składowych w naszej firmie na poziomie klasy CL2.

Jesteśmy w stanie wykonać elementy składowe dla kolejnictwa takie jak np:
-ścianki działowe;
-ściany;
-drzwi;
-panele;
-ramy nośne części wewnętrznych (instalacji elektrycznych, klimatyzacji, zbiorników);
-wyposażenie kabiny maszynisty;
-skrzynki wyposażenia;
-schody, poręcze;
-ramy siedzeń, okienne;
-i wiele innych…

 

PN EN 1090 –Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Wymagania rynku spowodowały wzrost wymagań dla producentów konstrukcji spawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normach  PN-EN 1090 daje klientom potwierdzenie, że oferowane im konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa. Chcąc zapewnić spełnienie wszystkich wymogów pozwalających na produkcję konstrukcji stalowych dla budownictwa posiadamy wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości według normy PN EN 1090 pozwalający na produkcję konstrukcji w klasie EXC3.

 

 

Personel

Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą spawaczy i operatorów w metodach 131, 135, 136 (Mig/Mag) oraz 141 (TIG) w grupach materiałowych odpowiadających posiadanym  przez Base Group kwalifikowanym technologiom spawania (WPQR).
Zespół pracowników posiada odpowiednie uprawnienia spawalnicze określone w normach:
-PN-EN ISO 9606-1 ( PN-EN 287-1);
-PN-EN ISO 9606-2;
-PN EN 1418.

 

Sprzęt spawalniczy

W pracach spawalniczych wykorzystujemy nowoczesne urządzenia spawalnicze renomowanych producentów takich jak Fronius (CMT Trans Puls, TPSi, Magic Wave) Kemppi (FastMig Pulse, Kempact Pulse, Kempoweld, MasterTig) , Esab(LAW), a także  nowoczesne roboty spawalnicze firmy Panasonic. Pozwalają nam one w pełni kontrolować proces spawania, zapewniając tym samym uzyskanie najwyższej jakości wykonywanych połączeń.

 

 

 

Metody spawania

-MIG (131) – oferujemy spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He) zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonujemy spawanie i napawanie we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny lub półautomatyczny.
-MAG (135) – realizujemy usługi w zakresie spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego (CO2, CO2 + gaz obojętny).
-FCAW (136) – wykonujemy także spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego.
-TIG (141) – świadczymy również usługi związane ze spawaniem łukowym elektrodą wolframową.

 

Zakres spawanych materiałów

-Stal konstrukcyjna grupy materiałowej 1,1-1,2 (np.S355) o podwyższonej wytrzymałości, używanej do budowy konstrukcji narażonych na działanie warunków  atmosferycznych (np. mosty, maszty, wagony kolejowe),
-Stali nierdzewna Grupy materiałowej 8.1 (np. 1.4301, 1.4404, 1.4435)
-Aluminium grupa materiałowa 22-23 (Np. 6082, 5083,5754)

 

Wykaz Kwalifikowanych technologii spawania (WPQR)

WE12-Rejestr WPQR - poprawione - 2