Procesy spawalnicze – spawanie stali, aluminium

Spawanie to podstawowa technologia  produkcji wyrobów w Base Group. Ze względu na specyfikę tego procesu, jakość produkowanych elementów mocno uzależniona jest od nadzoru nad każdym etapem produkcji. Zapewnienie poprawności eksploatacji konstrukcji, zgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem, wymaga od firmy nieustannej kontroli od etapu projektu, wyceny, doboru materiałów podstawowych i dodatkowych, dobru personelu spawalniczego, doboru sprzętu, doboru technologii wytwarzania oraz zapewnienie właściwej kontroli gotowego produktu.  Chcąc sprostać wysokim wymaganiom firma Base Group wprowadziła systemy jakości takie jak: PN EN ISO 3834, EN 15085 oraz EN 1090 pozwalające zachować międzynarodowy standard wykonania.

PN EN ISO 3834-2
Spawanie materiałów metalowych – pełne wymagania jakości

W firmie Base Group został wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości prac spawalniczych w oparciu o normę PN EN ISO 3834-2. System ten w jednoznaczny sposób organizuje pracę we wszystkich komórkach  firmy, które mają bezpośredni wpływ na produkcję. System jest podstawowym szkieletem, który pozwala spełnić wymagania norm PN EN 15085 oraz PN EN 1090.

konstrukcje z aluminium spawanie aluminium spawanie aluminiumspawanie konstrukcji z aluminium     

 

PN EN 15085
Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Kolejnym wdrożonym i certyfikowanym systemem jakości w Base Group jest system oparty na normie PN EN 15085, który pozwala na produkcję elementów dla silnie rozwijającego się przemysłu kolejowego, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikacji na poziomie CL1.

Specyfika konstrukcji kolejowych, wymusza szereg działań w obszarze powstawania elementów spawanych począwszy od gospodarki materiałowej, nadzoru nad sprzętem spawalniczym oraz kontroli i badań przed, w trakcie i po spawaniu. Uzyskanie certyfikacji świadczy o najwyższym poziomie wiedzy naszych pracowników oraz spełnianiu najwyższych wymagań wykonania złączy spawanych. Zdobyte uprawnienia pozwalają nam na wykonywanie konstrukcji w klasie jakości  CP A do CP D z zakresu stali nierdzewnej, czarnej i aluminium.

Zobacz wykonane konstrukcje dla przemysłu kolejowego

PN EN 1090-2 – Spawanie konstrukcji stalowych

Rynek spawanych konstrukcji budowlanych wraz ze swoim rozwojem podniósł w zdecydowany sposób wymagania stawiane wytwórcom konstrukcji stalowych.  Chcąc zapewnić spełnienie wszystkich wymogów pozwalających na produkcję konstrukcji dla budownictwa posiadamy wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości według normy PN EN 1090 pozwalający na produkcję konstrukcji w klasie EXC3.

Spełniając wymagania zawarte w normach  PN-EN 1090-2 dajemy Państwu potwierdzenie, że oferowane konstrukcje wytwarzamy i nadzorujemy przez kompetentny i uprawniony personel, dzięki czemu oferujemy jakość i bezpieczeństwo.

PN EN 1090-3 – Spawanie konstrukcji aluminiowych

Zwiększające się zapotrzebowanie na konstrukcje aluminiowe sprawiło, że rozszerzyliśmy nasz zakres wykonywania konstrukcji. Certyfikowaliśmy nasze usługi w zakresie wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium. Zakładowa Kontrola Produkcji nadzoruje standard wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium zapewniając odpowiedni standard zgodny z normą PN EN 1090-3.  Wykorzystujemy nasze kwalifikacje oraz środki, aby zapewnić Państwu wykonanie konstrukcji zgodnie ze standardem normy PN EN 1090-3 w klasie EXC3. Spełniamy wymagania zawarte w normach  PN-EN 1090-3, dzięki czemu oferujemy Państwu jakość i bezpieczeństwo.

 

Spawanie – personel

Firma Base Group posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nadzoru spawalniczego IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik) oraz Inspektorów Kontroli Jakości (NDT).

Filarem firmy jest wysoko wykwalifikowana oraz doświadczona kadra spawaczy i operatorów w metodach 131, 135, 136 (Mig/Mag) oraz 141 (TIG) w grupach materiałowych odpowiadających posiadanym  przez Base Group kwalifikowanym technologiom spawania (WPQR).
Zespół pracowników posiada odpowiednie uprawnienia spawalnicze określone w normach:
-PN-EN ISO 9606-1,
-PN-EN ISO 9606-2,
-PN EN ISO 14732.

 

Spawanie – sprzęt

W pracach spawalniczych wykorzystujemy nowoczesne urządzenia spawalnicze renomowanych producentów takich jak Fronius (CMT Trans Puls, TPSi, Magic Wave) Kemppi (FastMig Pulse, Kempact Pulse, Kempoweld, MasterTig) , Esab(LAW), a także nowoczesne roboty spawalnicze firmy Panasonic. Pozwalają nam one w pełni kontrolować proces spawania, zapewniając tym samym uzyskanie najwyższej jakości wykonywanych połączeń.

 

 

Spawanie – metody

-MIG (131) – oferujemy spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He) zgodnie z obowiązującymi normami.
-MAG (135) – realizujemy usługi w zakresie spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego (CO2, CO2 + Ar, O2 + Ar).
-FCAW (136) – wykonujemy także spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego.
-TIG (141) – świadczymy również usługi związane ze spawaniem łukowym elektrodą wolframową.
– MIG/MAG z podwójnym pulsem – przeczytaj o tej metodzie: http://www.basemetal.eu/mig-mag-z-podwojnym-pulsem

 

Spawanie – zakres materiałów

– Stal konstrukcyjna – grupa materiałowa 1,1-1,2 (np.S355) o podwyższonej wytrzymałości, używanej do budowy konstrukcji narażonych na działanie warunków  atmosferycznych (np. mosty, maszty, wagony kolejowe),
– Stal nierdzewna – grupa materiałowa 8.1, 8.2 (np. 1.4301, 1.4404, 1.4435, 1.4547),
– Stal duplex – grupa materiałowa 10.1 (np. 1.4462),
– Aluminium – grupa materiałowa 22 oraz aluminium grupa materiałowa 23 (Np. 6082, 5083, 5754)

 

Spawanie – WPQR

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR) - Stal Węglowa

Lp.Proces spawania Jednostka egzaminująca i numer Warunki techniczneRodzaj złączaMateriał rodzimyGrupa wg ISO/TR 15608Zakres grubościWielkość spoiny "a"Rodzaj materiału blacha /ruraPozycja spawania
1135 MAGTuv Nord VP1 (4048/2013-VP1)PN-EN ISO 15614-1FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
S355 J21,1-1.25-20
a=3,4÷6,7
3,4-6,7
BlachaPB
2DNV CS/135/T02/BWSPN EN ISO 15614-1
DNV-OS-C401
BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
P355NH1,1-1,2
1,82-3,38
D>25 mm
1,95-3,9
Rura /blachaPA,PB,PC,PD, PE
3DNV CS/135/T01/BWMPN EN ISO 15614-1
DNV-OS-C401
BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
S355J2H1,1-1,2
3-20
D>25.5 mm
bez ograniczeń
Rura /blachaPA,PB,PC,PD, PE
4BV 5608GDA2018PN EN ISO 15614-1 HV-BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
S355MC1.1-1.2
3-16Blacha
PC
5TUV NORD 9120/Z/50/18/V/0003PN EN 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
S355J2+N1.1-1.2
2.1-6,01,5-3.0
Rura/BlachaPB
6TUV NORD 9120/Z/50/18/V/0001PN EN 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
S355J2+N1.1-1.2
3-123-6,0
BlachaPB
7TUV NORD 9120/Z/50/18/V/0004PN EN 15614-1 2014/68/EUBW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
P355NH1.1-1.2
2.2-4.4Rura/Blacha
PA,PB,PC,PD, PE
8DNV; H1/DNV/2009PN EN 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe) ml (wielościegowe) S355 J2C+N1.1-1.2
3-24bez ograniczeńBlacha
PB
9136 MAGDNV H2/DNV/2009DNV-OS-C401;
ISO 15614-1
BW (doczołowe) ml (wielościegowe) S355 NL1.1 ÷1.2
20÷80bez ograniczeńBlachaPA;PB
10UDT; 3206/OZ/2011-001DNV-OS-C401;
ISO 15614-1
BW (doczołowe) ml (wielościegowe) S355 NL1.1 ÷1.2
20÷80bez ograniczeń
BlachaPA;PB
11141 TIG0036/PL/VP-1158/15PN-EN ISO 15614-1BW (doczołowe)
S355 J2G31.1 ÷1.2
2,1÷6bez ograniczeńBlachaPA;PB
120036/PL/VP-1159/15PN-EN ISO 15614-1BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
E2351,1
0,7-1,3
a0,75-a1,5
0,68-1,35
Rura /blachaPA
13TUV NORD 9120/Z/18/V/0005PN-EN ISO 15614-1FW (pachwinowe) sl (jednościegowe) E2351,1
0,7-2,0
a0,68-a1,35
0,75-1,5
Rura /blachaPB
14TUV NORD 9120/Z/18/V/0006PN EN 15614-1 2014/68/EUBW (doczołowe) ml (wielościegowe) P355NH1.1-1.2
1.45-5.82,2-4,4 Rura /blacha
PA,PB,PC,PD, PE,PF
15TUV NORD 9120/Z/18/V/0006PN EN 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe) sl (jednościegowe) S355J2+N1.1-1.2
2.1-6.01.5-3,0
Rura /blachaPB

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR) - Stal Nierdzewna

Lp.Proces spawania Jednostka egzaminująca i numer Warunki techniczneRodzaj złączaMateriał rodzimyGrupa wg ISO/TR 15608Zakres grubościWielkość spoiny "a"Rodzaj materiału blacha /ruraPozycja spawania
1135 MAGDNV SS/135/P02/BWSPN-EN ISO 15614-1;
DNV-OS-C401
BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)
8.13÷5,23-6BlachaPA;PB;PC;PD;PE
2DNV SS/135/P01/BWMPN-EN ISO 15614-1;
DNV-OS-C401
BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 (316L)
8.13÷20
bez ograniczeńBlachaPA;PB;PC;PD;PE
3DNV SS/135/P03/FWSPN-EN ISO 15614-1; FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L) 8.1
3÷6,6
a=3÷6
3-6BlachaWszystkie oprócz PG, PJ
4DNV SS/135/P04/FWMPN-EN ISO 15614-1; FW (pachwinowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 (316L) 8.13÷20
bez ograniczeńBlachaWszystkie oprócz PG, PJ
5DNV SS/135/T01/BWSPN-EN ISO 15614-1; BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
1,4301 (304) 8.11,4-2,6
D>25 mm
1,5-3,0Rura/ Blacha
Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
6DNV SS/135/T02/BWMPN-EN ISO 15614-1; BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4301 (304)8.13-16
D>28 mm
bez ograniczeńRura/ Blacha Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
7TUV SUD 0036/PL/VP-0815/16PN-EN 15614-1, DNV GL-OS-C401, PED 97/23/EG BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 (316L)8.110-40
bez ograniczeńBlachaPC, PA, PB
8141 TIGDNV SS/141/P01/BWSPN-EN ISO 15614-1;
DNV-OS-C401
BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
1.4404 (316L)8.11,75÷3,25
1,8-3,75 slBlacha
PA;PB;PC;PD;PE
9UDT; HM/141 ss 10/2010 rev.01 PN-EN ISO 15614-1 BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 8.13÷20 bez ograniczeń
Blacha
PA;PB
10DNV SS/141/T01/BWMPN-EN ISO 15614-1;
DNV-OS-C401
BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 (316L)8.13÷10,16
D>25 mm
bez ograniczeńRura/ Blacha
Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
11DNV SS/141/PT01/FWSPN-EN ISO 15614-1;
DNV-OS-C401
FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.13÷10,16
D>25 mm
2,25-4Rura/ Blacha
PA;PB;PD
12TUV NORD VP/0089/16/V/0007PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 (316L)8.11,82÷5,2
D>25 mm
bez ograniczeńRura/ Blacha
Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
13TUV NORD VP/0089/16/V/0008PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.10,98÷1,82
D>25 mm
1-2,1
Rura/ Blacha
Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
14TUV NORD VP/0089/16/V/0001PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.11,82÷5,2 D=12,5-50,0 mm 1,5-3,0Rura/ Blacha
Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
15TUV NORD VP/0089/16/V/0002PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.10,98÷2,8 D=12,5-50,0 mm
1,13-2,25Rura/ Blacha
Wszystkie oprócz J-L045, PG,PJ
16TUV NORD VP/0089/16/V/0003PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.11,82÷5,2
D>25 mm
1,88-3,75Rura/ BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
17TUV NORD VP/0089/16/V/0004PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.10,98÷2,8
D>25 mm
1,125-2,25Rura/ Blacha Wszystkie oprócz J-L045, PG
18TUV NORD VP/0089/16/V/0005PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1,4404 (316L)8.11,82÷5,2
D:12,5-50 mm
bez ograniczeńRura/ Blacha Wszystkie oprócz J-L045, PG
19TUV NORD VP/0089/16/V/0006PN EN ISO 15614-1
PED 97/23/EG
BW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
1,4404 (316L)8.10,98÷1,82
D:10-40 mm
a=1,05-2,1Rura/ BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR) - Duplex

Lp.Proces spawania Jednostka egzaminująca i numer Warunki techniczneRodzaj złączaMateriał rodzimyGrupa wg ISO/TR 15608Zakres grubościWielkość spoiny "a"Rodzaj materiału blacha /ruraPozycja spawania
1135 MAGTUV NORD VP/0090/17/V/0001
PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUBW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1.4462 Duplex10.13-24BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
2TUV NORD VP/0090/17/V/0002PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUBW (doczołowe)
sl (jednościegowe)
1.4462 Duplex3-5,2BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
3TUV NORD VP/0090/17/V/0003PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1.4462 Duplex10.13-123,98-7,95BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
4TUV NORD VP/0090/17/V/0004PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
ml (wielościegowe)
1.4462 Duplex10.16-24bez ograniczeńBlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
5141 TIGTUV NORD VP/0090/17/V/0005PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUBW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
1.4462 Duplex10.13-8BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
6TUV NORD VP/0090/17/V/0006PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1.4462 Duplex10.13-82,2-4,4BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
7TUV NORD VP/0090/17/V/0007PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
ml (wielościegowe)
1.4462 Duplex10.13-8bez ograniczeńBlachaWszystkie oprócz J-L045, PG

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR) - Stal nierdzewna + czarna (mix)

Lp.Proces spawania Jednostka egzaminująca i numer Warunki techniczneRodzaj złączaMateriał rodzimyGrupa wg ISO/TR 15608Zakres grubościWielkość spoiny "a"Rodzaj materiału blacha /ruraPozycja spawania
1141 TIGTUV SUD
0036/PL/VP-0310/16
PN EN ISO 15614-1BW (doczołowe) ml (wielościegowe) 1,4404 (316L)+ S355J2H
8.1+1.23÷10bez ograniczeńRura >=25
HL045
2TUV SUD
0036/PL/VP-0311/16
PN EN ISO 15614-1BW (doczołowe) ml (wielościegowe) 1,4404 (316L)+ S355J2H8.1+1,23÷10bez ograniczeńRura+Blacha
>=25
PB
3135 MAGTUV NORD
VP/0090/17/V/0008
PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUFW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
1.4404+S
355J2+N
8,1+1,23,0-123,75-7,5BlachaWszystkie oprócz PG i J-L045
4TUV NORD
VP/0090/17/V/0009
PN EN ISO 15614-1 2014/68/EUBW (doczołowe) ml (wielościegowe) 1.4404+S
355J2+N
8,1+1,23,0-20Blacha PA

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR) - SMO + czarna (mix)

Lp.Proces spawania Jednostka egzaminująca i numer Warunki techniczneRodzaj złączaMateriał rodzimyGrupa wg ISO/TR 15608Zakres grubościWielkość spoiny "a"Rodzaj materiału blacha /ruraPozycja spawania
1141 TIGTUV NORD 0149/18/V/0001
PN EN ISO 15614-1
FW (pachwinowe) ml (wielościegowe) 1.4547+ S355MC

8.1+1.23÷12bez ograniczeńRura >=30
PB

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR) - Aluminium

Lp.Proces spawania Jednostka egzaminująca i numer Warunki techniczneRodzaj złączaMateriał rodzimyGrupa wg ISO/TR 15608Zakres grubościWielkość spoiny "a"Rodzaj materiału blacha /ruraPozycja spawania
1131 MIGDNV AL/131/F01/FWSDNV-OS-C401FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
608222-231,5-4BlachaPA;PB;PF
2DNV AL/131/F02/FWMPN-EN ISO 15614-2;
DNV-OS-C401;
Norsok M 102
FW (pachwinowe) ml (wielościegowe) 608222-233÷20BlachaPA;PB;PF
3TUV-Nord
VP3_3
PN-EN ISO 15614-2BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
608222-233÷20BlachaPA
4TUV-Nord VP5_15PN-EN ISO 15614-2BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
608222-233÷20BlachaPF
5141 TIG VP1_15PN-EN ISO 15614-2BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
608222-233÷103-10Rura+Blacha >=25Wszystkie oprócz J-L045, PG
6PN-EN ISO 15614-2FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
608222-233÷103,75-7,5Rura+Blacha >=25PB
7VP2_15 PN-EN ISO 15614-2BW (doczołowe)
ml (wielościegowe)
608222-233÷103-10BlachaWszystkie oprócz J-L045, PG
8PN-EN ISO 15614-2FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
608222-233÷103,75-7,5BlachaPB, PF
9VP4_15PN-EN ISO 15614-2FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
608222-233÷202,25-4,5BlachaPB, PF PD
10VP4_15PN-EN ISO 15614-2FW (pachwinowe)
sl (jednościegowe)
608222-233÷202,25-4,5BlachaPB, PF PD