Pierwszy patent w historii Base Group

19 grudnia 2018

Patent na wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych

Oficjalnie pragniemy poinformować, że dnia 22 listopada 2018 roku Base Group uzyskała patent na wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych pod numerem P421020 – „Sposób wytwarzania obudów rozdzielnic elektroenergetycznych o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych z zachowaniem wymaganej geometrii”.

W ten sposób firma dołącza do wąskiej grupy przedsiębiorstw, które są w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym producentom elementów urządzeń wysokonapięciowych izolowanych gazem SF6. Opracowany przez Base Group nowy proces produkcyjny i jego rezultat jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb odbiorców z branży elektroenergetycznej, dotyczących wysokojakościowych i niezawodnych komponentów do budowy rozdzielnic wysokiego napięcia izolowanych gazem (GIS – Gas Insultated Switchgear).

Wytwarzanie obudów rozdzielnic elektroenergetycznych

Najważniejszym oczekiwaniem producentów urządzeń GIS jest osiągniecie wysokiej wytrzymałości obudów na rozrywanie, co wpływa bezpośrednio na bezpieczną i długotrwałą eksploatację urządzeń elektroenergetycznych oraz na zabezpieczenie przed skutkami zwarcia łukowego w tychże urządzeniach. Realizacja tych planów pozwoli na wyjście naprzeciw potrzebom tego sektora i zaoferowanie produktu przekraczającego znane standardy i parametry obudów wysokonapięciowych rozdzielnic GIS.

W efekcie realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia oferta firmy Base powiększy się o nowe elementy składowe urządzeń wysokonapięciowych izolowanych gazem SF6 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wysokiej szczelności, czystości w sensie metalurgicznym i zredukowanych błędach kołowatości kształtu, co łącznie zapewni najwyższy możliwy stopień bezpieczeństwa zastosowania produktu w urządzeniach elektroenergetycznych typu GIS. Efektem inwestycji będzie uruchomienie wytwarzania nowatorskich obudów rozdzielnic GIS/GIL o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych wpływających na niezawodność całego urządzenia rozdzielczego i przesyłowego. Dzięki temu możliwe stanie się znaczące podniesienie bezpieczeństwa pracy rozdzielczych sieci elektroenergetycznych i sprostanie rosnącym wymaganiom technicznym stosowanym w branży elektroenergetycznej.

 

Rezultaty

W rezultacie nastąpi wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i rynkach zagranicznych dającej możliwość konkurowania z wiodącymi producentami wyrobów metalowych dedykowanych sektorowi energetycznemu w kraju i w Europie