Kredyt Na Innowacje Technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

14 listopada 2017

Rozdzielnice elektroenergetyczne – projekt

Rozdzielnice elektroenergetyczne w BASE GROUP Sp. z o.o. Celem inwestycji BASE GROUP Sp. z o.o. jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych. Zostanie zrealizowane wdrożenie autorskiej technologii wytwarzania obudów rozdzielnic elektroenergetycznych o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych. Przy wytworzeniu zostanie zachowana wymagana geometria. Została ona opracowana w rezultacie prowadzonych przez firmę BASE własnych prac rozwojowych.

Rozdzielnice elektroenergetyczne - projekt współfinansowany z Unii EuropejskiejW ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wdrożona technologia wytwarzania obudów rozdzielnic elektroenergetycznych. Inwestycja BASE GROUP Sp. z o.o. obejmuje rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną oraz pewność zasilania. Obejmuje także bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, w tym produkty służące temu celowi. Technologia wdrażana do firmy w ramach projektu dotyczy produkcji obudów aluminiowych do rozdzielnic wysokiego napięcia izolowanych gazem. Linie i rozdzielnice elektroenergetyczne z technologią izolacji gazowej stanowią alternatywę dla klasycznych linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym i tradycyjnych rozdzielni.

Efektem inwestycji będzie uruchomienie wytwarzania nowatorskich obudów rozdzielnic GIS/GIL o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych. Wytwarzany produkt wpłynie na niezawodność całego urządzenia rozdzielczego i przesyłowego. Dzięki temu znacząco podniesie się bezpieczeństwa pracy rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Obudowy aluminiowe do rozdzielnic to odpowiedź na sprostanie rosnącym wymaganiom technicznym w branży elektroenergetycznej.

Opracowany przez BASE GROUP Sp. z o.o. nowy proces produkcyjny i jego rezultat jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb odbiorców z branży elektroenergetycznej, dotyczących wysokojakościowych i niezawodnych komponentów do budowy rozdzielnic wysokiego napięcia izolowanych gazem. Najważniejszym oczekiwaniem producentów urządzeń GIS/GIL jest osiągniecie wysokiej wytrzymałości obudów na rozrywanie, co wpływa bezpośrednio na bezpieczną i długotrwałą eksploatację urządzeń elektroenergetycznych oraz na zabezpieczenie przed skutkami zwarcia łukowego w rozdzielnicy. Realizacja inwestycji ujętej we wniosku o dofinansowanie pozwoli na wyjście naprzeciw potrzebom tego sektora i zaoferowanie produktu przekraczającego znane standardy i parametry obudów wysokonapięciowych rozdzielnic GIS/GIL.

Rozdzielnice elektroenergetyczne dla przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej

Produkty projektu zostaną zaoferowane odbiorcom z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych obsługiwanych przez BASE GROUP Sp. z o.o, w szczególności z Włoch, Niemiec, Szwajcarii i krajów skandynawskich. Potwierdzeniem zainteresowania nową ofertą są listy intencyjne oraz prowadzona korespondencja handlowa. Do grona potencjalnych nabywców nowego produktu można zaliczyć przedsiębiorstwa wykonujące urządzenia elektroenergetyczne w technologii GIS/GIL, takie jak ABB, Eaton Corporation plc., Fuji Electric Co., Ltd., General Electric Company, Hitachi, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG, Crompton Greaves Limited, Toshiba Corporation, Wartmann Technologie AG.

Zobacz nasze realizacje.

Przejdź do Zapytań ofertowych