Zaproszenie do przedstawienia oferty na Suwnicę

10 listopada 2017

W związku z realizacją projektu ,,Wdrożenie technologii wytwarzania obudów rozdzielnic wysokiego napięcia izolowanych gazem”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny oraz szczegółowych warunków realizacji dostawy na zakup i montaż Suwnicy.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku