Base Group dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji wysokiej jakości spawanych konstrukcji przemysłowych zwiększa wydajność oraz udoskonala procesy produkcyjne. Wysoka jakość konstrukcji uwierzytelniona jest posiadanymi certyfikatami, które nadawane są przez niezależne jednostki notyfikujące:

– www.achilles.com/community/power-and-tech
www.bcc.org.pl/o_bcc
www.pca.gov.pl
www.tuv-sud.pl/pl-pl/kompetencje

 

Wykonanie konstrukcji w Base Group Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z następującymi normami jakości:

  • PN-EN ISO 3834-2:2007

Jesteśmy firmą, która wdrożyła i certyfikowała system nadzorowania procesów spawalniczych ISO 3834-2. Spełniamy wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Zewnętrzna jednostka audytująca TÜV SÜD Polska potwierdziła, że posiadamy odpowiednie zaplecze oraz kompetencje w zakresie produkcji wyrobów spawanych, przez co oferujemy jakość wyprodukowanych wyrobów spawanych.

  • EN 15085-2 klasa CL1

W Base Group system produkcji oparty jest także na normie PN EN 15085. Certyfikacja według PN EN 15085 na poziomie CL1 pozwala na wykonanie konstrukcji nośnych pojazdów szynowych i ich części składowych.

  • EN 1090-1

Posiadamy certyfikat potwierdzający, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych są stosowane w naszej firmie.

  • EN 1090-2

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości według normy PN EN 1090-2, aby oferować Państwu wysokiej jakości wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Spełniając wymagania zawarte w normach  PN-EN 1090-2 dajemy Państwu potwierdzenie, że oferowane konstrukcje wytwarzamy i nadzorujemy przez kompetentny i uprawniony personel, dzięki czemu oferujemy jakość i bezpieczeństwo.

  • EN 1090-3

Rosnące zapotrzebowanie na konstrukcje aluminiowe sprawiło, że rozszerzyliśmy nasz zakres wykonania konstrukcji. Certyfikat potwierdza wykonanie konstrukcji z aluminium i stopów aluminium według międzynarodowych standardów. Zgodnie z PN EN 1090-3 nasza Zakładowa Kontrola Produkcji nadzoruje proces wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium zapewniając odpowiedni standard.

  • Offshore Standard DNV-OS-C401

Wykonanie konstrukcji offshore wymaga odpowiedzialności, którą gwarantuje certyfikacja według normy DNV-OS-C401. W Base Group produkujemy i testujemy konstrukcje offshore spełniając odpowiednie wymagania bezpieczeństwa.

  • ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Wdrożony w Base Group Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015) informuje, że produkujemy dla Państwa wyroby wysokiej jakości mając na uwadze poszanowanie dla środowiska naturalnego

 

  • Certyfikacja Achilles

Base Group jest zarejestrowanym dostawcą w Achilles Power & Tech Community. Organizacja Achilles, jako strona niezależna, sprawdziła i pozytywnie oceniła firmę według kryteriów: zarządzanie łańcuchem dostaw, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzanie BHP, zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem, zarządzania materiałami, finanse i ubezpieczenia oraz bezpieczeństwo informacji i ochrona danych.
  • Certyfikat członkostwa BCC

Business Centre Club to organizacja działająca na rzecz przedsiębiorców i rozwoju gospodarki m.in. opiniując projekty ustaw, uczestnicząc w pracach komisji sejmowych i senackich czy opracowując swoje stanowiska i rozwiązania korzystne dla rozwoju rynku.
Certyfikat potwierdza nasze członkostwo w klubie jako firmy rzetelnej i wiarygodnej, przestrzegającej zasad etyki kupieckiej, akceptującej zasady kodeksu honorowego.