Jak wygląda nasza praktyka CSR ?

Podstawową działalnością Base Group Sp. z o.o. jest kompleksowe wykonywanie spawanych konstrukcji metalowych z uwzględnieniem oczyszczania i malowania. Celem praktyki jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, stworzenie dobrego klimatu do pracy, zintegrowanie pracowników, rekultywacja byłego wysypiska, związanie emocjonalne pracowników z firmą, a także uwzględnianie aspektów środowiskowych podczas wdrażania nowych technologii produkcji.

Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Firma Base Group zakupiła tereny i zdewastowane zabudowania po byłym PGR Miłocin w Koszwałach. Teren śmietnika został zrekultywowany przez Właścicieli. Pracownicy biurowi posadzili 96 drzewek owocowych. Akcja zakończyła się zabawą przy grillu. Owoce są przeznaczane dla pracowników i odwiedzających firmę kontrahentów. Bardzo interesujące dla zarządu były spostrzeżenia współpracy pomiędzy różnymi działami firmy podczas sadzenia.

 • Firma ma w planach dosadzenie drzew liściastych na terenie 4,5 ha posesji, aby ograniczyć wiatry i stworzyć mikroklimat ( naturalny cień w lecie). Dotychczas posadzono 22 modrzewi, 20 lip, 4 brzozy, 2 klony, 7 świerków

Ponadto prowadzimy ciągłą optymalizację technologii produkcji i procesów pomocniczych:

 • Zamieniliśmy proces malowania z toksycznych farb rozpuszczalnikowych na farby wodo rozpuszczalne.
 • Wprowadziliśmy proces śrutowania w obiegu zamkniętym.
 • Wymieniamy spawarki na wydajniejsze i energooszczędne.
 • Do systemu wentylacji wprowadziliśmy rekuperację powietrza, i wymieniliśmy okna na spawalni, co ograniczyło wydatki na ogrzewanie.
 • Zbieramy odpady wytworzone podczas procesu produkcji i dokonujemy selektywnej ich segregacji. Zwiększamy świadomość pracowników w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska. Prowadzimy nadzór nad surowcami, w tym zawierającymi substancje niebezpieczne.
 • Identyfikujemy zagrożenia związane z wykorzystaniem każdego surowca, w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzimy nadzór nad odpadami, generowane w procesie produkcji odpady są magazynowane w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ na środowisko.
 • Zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną, która pozwala na wykorzystanie energii słonecznej w celu wytworzenia energii elektrycznej.

Jakie są rezultaty wdrożenia praktyk CSR w naszej firmie?

Rezultaty nie są mierzone bezpośrednio ale:

 • Kontrahenci interesują się sadem, kiedy jakie drzewa owocują.
 • Pracownicy zwiększają dbałość o porządek, segregują odpady, bardziej świadomie organizują swoją pracę z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

Wzajemna dbałość o środowisko buduje pozytywne relacje wśród pracowników, podkreśla dbałość również o ich zdrowie i wygodę pracy. Pracownicy korzystają z owoców sadu, pracują w przyjaznym otoczeniu. Dzięki wprowadzeniu śrutowania skróciliśmy proces produkcji i ograniczyliśmy koszty transportu. Kontrahenci doceniają przyjazne i zadbane otoczenie co jest świadectwem, że Spółka BASE GROUP w praktyce wdrożyła dobre praktyki CSR.

Kajaki dla mieszkańców

W ramach współpracy i wspierania lokalnej społeczności, Base Group ufundowała dwa kajaki dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Będą one służyły okolicznym mieszkańcom, turystom oraz pracownikom Base Group. Kajaki stacjonują w Marinie Błotnik – nowoczesnej przystani jachtowej wybudowanej w ramach projektu „Pętla Żuławska” w miejscowości Błotnik.