Technologia przetwarzania odpadów

Technologia przetwarzania odpadów w Europie to temat, który coraz częściej pojawia się podczas debat publicznych związanych z jej stosowaniem oraz wpływem na środowisko. Unia Europejska podnosi poziom recyklingu, zwiększa opłaty dla wyrobów sztucznych oraz wprowadza nowe zakazy produkcji konkretnych wyrobów i sektorów zastosowań. Ostatni rok pokazuje jak duży wpływ na gospodarkę odpadami typu PET ma technologia przetwarzania odpadów. W ostatnim czasie wzrost ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosła o około 12% osiągając wynik na poziomie ponad 10ton. Tworzywa sztuczne stały się częścią życia człowieka, od kilkudziesięciu lat służą w tysiącach wyrobów codziennego użytku. I choć obecnie są punktem masowej krytyki i obiektem dyskusji, to problem nie polega na samym zakazie używania plastików w gospodarce. Brakuje rozwiązań na zanieczyszczenie środowiska odpadami powstającymi na skutek nadmiernego i nierozsądnego korzystania z tanich plastikowych wyrobów.

technologia przetwórstwa odpadów

Technologia przetwarzania odpadów stawia na innowacyjne rozwiązania

Odpady tworzyw sztucznych stały się globalnym wyzwaniem ekologicznym, któremu gospodarka powinna stawić czoła. Dlatego przemysł i stosowana technologia przetwarzania odpadów stawia na innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania. Takie rozwiązania w kompleksowy sposób poradzą sobie z trudnościami zagospodarowania odpadami tworzyw sztucznych. Efektywne zagospodarowanie odpadów powinno polegać na racjonalnym wykorzystaniu zasobów oraz ograniczeniu negatywnego wpływu oddziaływania na środowisko. Głównym zadaniem i koncepcją Circular Economy (gospodarka o obiegu zamkniętym) jest gospodarowanie materiałami oraz surowcami w gospodarce tak długo jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno zostać jak najbardziej zminimalizowane.

Technologia przetwarzania odpadów nie jest obca Base Group

Firma Base Group jest liderem w branży spawanych konstrukcji metalowych już z 30 letnim doświadczeniem produkcyjnym. Firmie Base Group nie jest obca technologia przetwarzania odpadów. Base Group bierze czynny udział w tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zautomatyzować i usprawnić główne procesy technologiczne w gospodarce odpadami PET. Wraz ze swoimi partnerami biznesowymi z branży ochrony środowiska produkujemy podzespoły urządzeń, które swoje zastosowanie znajdują w przetwarzaniu odpadów PET.

technologia przetwórstwa odpadów

Nowa technologia przetwarzania odpadów pozwalają na redukcję kosztów. Związane jest to z brakiem konieczności przywracania odpadów do ponownego obrotu. Zmniejsza się też zużycie wody, produktów chemicznych oraz energii elektrycznej.  Produkowane urządzenia przetwarzające odpady PET mają kompaktową budowę. Takie urządzenia zajmują bardzo mało miejsca. Ponadto są bardzo mobilne i mogą w krótkim czasie zostać przetransportowane w miejsca pracy.

Nadszedł czas na bardziej ekologiczny, skuteczny i ekonomiczny recykling tworzyw sztucznych – nadszedł czas na technologię przetwarzania odpadów!

 

Zobacz także:

Zobacz inne branże: