Procesy spawalnicze – spawanie stali, aluminium

Spawanie to podstawowa technologia  produkcji wyrobów w Base Group. Ze względu na specyfikę tego procesu, jakość produkowanych elementów mocno uzależniona jest od nadzoru nad każdym etapem produkcji. Zapewnienie poprawności eksploatacji konstrukcji, zgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem, wymaga od firmy nieustannej kontroli od etapu projektu, wyceny, doboru materiałów podstawowych i dodatkowych, dobru personelu spawalniczego, doboru sprzętu, doboru technologii wytwarzania oraz zapewnienie właściwej kontroli gotowego produktu.  Chcąc sprostać wysokim wymaganiom firma Base Group wprowadziła systemy jakości takie jak: PN EN ISO 3834, EN 15085 oraz EN 1090 pozwalające zachować międzynarodowy standard wykonania.

PN EN ISO 3834-2
Spawanie materiałów metalowych – pełne wymagania jakości

W firmie Base Group został wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości prac spawalniczych w oparciu o normę PN EN ISO 3834-2. System ten w jednoznaczny sposób organizuje pracę we wszystkich komórkach  firmy, które mają bezpośredni wpływ na produkcję. System jest podstawowym szkieletem, który pozwala spełnić wymagania norm PN EN 15085 oraz PN EN 1090.

konstrukcje z aluminium spawanie aluminium spawanie aluminiumspawanie konstrukcji z aluminium     

 

PN EN 15085
Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Kolejnym wdrożonym i certyfikowanym systemem jakości w Base Group jest system oparty na normie PN EN 15085, który pozwala na produkcję elementów dla silnie rozwijającego się przemysłu kolejowego, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikacji na poziomie CL1.

Specyfika konstrukcji kolejowych, wymusza szereg działań w obszarze powstawania elementów spawanych począwszy od gospodarki materiałowej, nadzoru nad sprzętem spawalniczym oraz kontroli i badań przed, w trakcie i po spawaniu. Uzyskanie certyfikacji świadczy o najwyższym poziomie wiedzy naszych pracowników oraz spełnianiu najwyższych wymagań wykonania złączy spawanych. Zdobyte uprawnienia pozwalają nam na wykonywanie konstrukcji w klasie jakości  CP A do CP D z zakresu stali nierdzewnej, czarnej i aluminium.

Zobacz wykonane konstrukcje dla przemysłu kolejowego

PN EN 1090-2 – Spawanie konstrukcji stalowych

Rynek spawanych konstrukcji budowlanych wraz ze swoim rozwojem podniósł w zdecydowany sposób wymagania stawiane wytwórcom konstrukcji stalowych.  Chcąc zapewnić spełnienie wszystkich wymogów pozwalających na produkcję konstrukcji dla budownictwa posiadamy wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości według normy PN EN 1090 pozwalający na produkcję konstrukcji w klasie EXC3.

Spełniając wymagania zawarte w normach  PN-EN 1090-2 dajemy Państwu potwierdzenie, że oferowane konstrukcje wytwarzamy i nadzorujemy przez kompetentny i uprawniony personel, dzięki czemu oferujemy jakość i bezpieczeństwo.

PN EN 1090-3 – Spawanie konstrukcji aluminiowych

Zwiększające się zapotrzebowanie na konstrukcje aluminiowe sprawiło, że rozszerzyliśmy nasz zakres wykonywania konstrukcji. Certyfikowaliśmy nasze usługi w zakresie wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium. Zakładowa Kontrola Produkcji nadzoruje standard wykonania konstrukcji z aluminium i stopów aluminium zapewniając odpowiedni standard zgodny z normą PN EN 1090-3.  Wykorzystujemy nasze kwalifikacje oraz środki, aby zapewnić Państwu wykonanie konstrukcji zgodnie ze standardem normy PN EN 1090-3 w klasie EXC3. Spełniamy wymagania zawarte w normach  PN-EN 1090-3, dzięki czemu oferujemy Państwu jakość i bezpieczeństwo.

spawanie  spawanie

Spawanie – personel

Firma Base Group posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nadzoru spawalniczego IWE (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik) oraz Inspektorów Kontroli Jakości (NDT).

Filarem firmy jest wysoko wykwalifikowana oraz doświadczona kadra spawaczy i operatorów w metodach 131, 135, 136 (Mig/Mag) oraz 141 (TIG) w grupach materiałowych odpowiadających posiadanym  przez Base Group kwalifikowanym technologiom spawania (WPQR).
Zespół pracowników posiada odpowiednie uprawnienia spawalnicze określone w normach:
-PN-EN ISO 9606-1,
-PN-EN ISO 9606-2,
-PN EN ISO 14732.

 

Spawanie – sprzęt

W pracach spawalniczych wykorzystujemy nowoczesne urządzenia spawalnicze renomowanych producentów takich jak Fronius (CMT Trans Puls, TPSi, Magic Wave) Kemppi (FastMig Pulse, Kempact Pulse, Kempoweld, MasterTig) , Esab(LAW), a także nowoczesne roboty spawalnicze firmy Panasonic. Pozwalają nam one w pełni kontrolować proces spawania, zapewniając tym samym uzyskanie najwyższej jakości wykonywanych połączeń.

 

 

Spawanie – metody

-MIG (131) – oferujemy spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He) zgodnie z obowiązującymi normami.
-MAG (135) – realizujemy usługi w zakresie spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego (CO2, CO2 + Ar, O2 + Ar).
-FCAW (136) – wykonujemy także spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego.
-TIG (141) – świadczymy również usługi związane ze spawaniem łukowym elektrodą wolframową.
– MIG/MAG z podwójnym pulsem – przeczytaj o tej metodzie: https://www.basemetal.eu/mig-mag-z-podwojnym-pulsem

 

Spawanie – zakres materiałów

– Stal konstrukcyjna – grupa materiałowa 1,1-1,2 (np.S355) o podwyższonej wytrzymałości, używanej do budowy konstrukcji narażonych na działanie warunków  atmosferycznych (np. mosty, maszty, wagony kolejowe),
– Stal nierdzewna – grupa materiałowa 8.1, 8.2 (np. 1.4301, 1.4404, 1.4435, 1.4547),
– Stal duplex – grupa materiałowa 10.1 (np. 1.4462),
– Aluminium – grupa materiałowa 22 oraz aluminium grupa materiałowa 23 (Np. 6082, 5083, 5754)

 

Spis Kwalifikowanych Technologii Spawania (WPQR)

WPQR rejestr 16.04.2020