PROCES REKRUTACJI

Proces rekrutacyjny w BASE Group w zależności od stanowiska może być bardziej lub mniej rozbudowany i czasochłonny. W czasie rozmowy rekrutacyjnej skupiamy się na analizie informacji zawartych w CV oraz sprawdzaniu kompetencji miękkich niezbędnych na danym stanowisku.

Aby rozwijać swoją karierę w Base Group i wziąć udział w naszym procesie rekrutacji należy zgłosić się za pomocą formularza aplikacyjnego na wybraną, aktualnie prowadzoną rekrutację (lista poniżej), dołączając swoje cv lub wysyłając zgłoszenie na adres mchacia@base.pl, podając informację na jakie stanowisko się aplikuje. Abyśmy mogli brać Kandydaturę pod uwagę, a tym samym przetwarzać dane osobowe, należy dobrowolnie wyrazić zgody na przetwarzanie poszczególnych danych osobowych, ewentualnie danych dodatkowych (jak np. zdjęcie w cv).

Po dokładnej analizie nadesłanych dokumentów wybrane osoby zapraszamy do dalszego etapu rekrutacji, który odbywa się w siedzibie firmy, w Koszwałach.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem działu oraz pracownikiem działu HR badamy poziom wiedzy i umiejętności oraz motywację do pracy i oczekiwania Kandydata. W zależności od stanowiska uzupełnieniem rozmowy mogą być zadania praktyczne, próbki pracy, a w uzasadnionych przypadkach rozbudowane formy oceny.

Jeżeli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko zgodne z kwalifikacjami potencjalnego Kandydata, można także zgłosić swoją kandydaturę na adres: mchacia@base.pl. Z nadesłanego cv dane Kandydata wprowadzamy do naszej wewnętrznej bazy na platformie rekrutacyjnej elevato, z której wysyłamy formularz drogą e-mail z możliwością wyrażenia zgód na przetwarzanie danych danych osobowych, abyśmy w przypadku otwarcia rekrutacji zgodnej z kwalifikacjami tego Kandydata, mogli jego zgłoszenie brać pod uwagę w tej rekrutacji, dając jej pierwszeństwo.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zobacz aktualne oferty pracy:

Oferty pracy