Przekazanie statuetki ADMA

23 lipca 2021

Statuetka ADMA w Base Group! Statuetka jest uhonorowaniem przyznanego w ostatnim czasie tytułu Championa Transformacji.

Zobacz także film powstały w ramach przekazania statuetki ADMA.