Base Group posiada bardzo bogaty i na bieżąco unowocześniany produkcyjny park maszynowy. Zobacz wykaz maszyn:

Wykaz maszyn