Spawanie zrobotyzowane

Spawanie zrobotyzowane jest najczęściej stosowaną zautomatyzowaną technologią wytwarzania. Technologia wykorzystująca roboty posiada szereg korzyści, które przemawiają za jej użytkowaniem. Do jednych z głównych czynników zalicza się wzrost poziomu wydajności całej produkcji. Przez zwiększenie jakości spoin oraz zwiększenie możliwości dostępu do stanowiska spawalniczego, wydajność rośnie. Roboty spawalnicze nie przejawiają ludzkich niedoskonałości, redukują ryzyko konieczności poprawek i eliminują braki spowodowane zmęczeniem organizmu. Ponadto praca zrobotyzowana pozwala na większą kontrolę nad parametrami procesu spawania. Czynniki te sprawiają, że spawanie zrobotyzowane bezpośrednio wiąże się z oszczędnościami. Dzięki minimalizacji kosztów materiałów, firma może osiągnąć 10-20% oszczędności.

spawanie zrobotyzowane spawanie zrobotyzowane

Spawanie zrobotyzowane to nie tylko korzyści ekonomiczne. Zrobotyzowana technologia to także prestiż. Tym bardziej cieszymy się, że należymy do grona firm, które w wyposażeniu parku maszynowego posiadają nowoczesne roboty spawalnicze.

Korzyści spawania zrobotyzowanego:

  • Sprawność i powtarzalność

Praca wykonywana przez roboty cechuje się stałym poziomem wydajności przez całą dobę. Robot pracuje z niezmieniającą się sprawnością, która jest istotna w procesie produkcji. Spawanie zrobotyzowane gwarantuje także dużą powtarzalność. Spoiny wykonane przez maszynę są identyczne, przez co mogą być wykorzystywane w seryjnej produkcji.

  • Elastyczność

Roboty spawalnicze są maszynami odznaczającymi się elastycznością. Urządzenie sterowane jest przez program, który można dostosować do potrzeb. Przez zmianę programu sterującego, roboty spawalnicze bez trudu dopasowują się do nowej technologii wytwarzania.

Nowoczesne roboty posiadają stoły i części mocujące, które pozwalają zamocować kilka elementów jednocześnie, dlatego stanowiska zrobotyzowane pozwalają także na realizację skomplikowanych kształtów.

  • Kontrola

Nowoczesne roboty spawalnicze wyposażone są w oprogramowanie pozwalające na kontrolę procesu wytwarzania. Program umożliwia śledzenie i zapisywanie w czasie rzeczywistym parametrów procesu. Oprogramowanie robota zawiera funkcję automatycznego korygowania błędów w przypadku niepożądanych interakcji z otoczeniem. Funkcja ta pozwala na automatyczne przywrócenie do ustawień pierwotnych.

  • Automatyczność

Szereg złożonych czynności (jak na przykład układanie ściegów zakosowych) zmusza wybór rodzaju przebiegu i podanie amplitudy i okresu przebiegu. Robot spawalniczy automatycznie i na bieżąco przelicza trajektorię w celu prawidłowego wykonania czynności.

  • Minimalizacja kosztów szkoleń pracowników

Technologie spawania ciągle się zmieniają, dlatego ważna jest systematyczna aktualizacja wiedzy. Przed firmą stoi wyzwanie nadążania za nowymi technologiami. Nieustanne szkolenia na temat nowych technologii mogą generować olbrzymie koszty. Odpowiednie wyszkolenie pracownika zajmuje znacznie więcej czasu niż ponowne uruchomienie maszyny.

  • Minimalizacja kosztów zużycia materiałów spawalniczych

Spawanie zrobotyzowane minimalizuje ilość zużywania materiałów spawalniczych przez precyzyjne i odpowiednio grube spoiny. Robot wykonuje ścieg krócej, tym samym pobiera mniej materiału. Ponadto spawanie wykonywane przez maszynę generuje mniej odprysków i odpadów materiałów spawalniczych.