Base Group jako wykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczego mierzy się z wysoko stawianymi wymaganiami producentów maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym. Base Group od 30 lat dostarcza swoim klientom spawane konstrukcje, które spełniają wymagania higieniczne oraz zapewniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Zrozumienie wymagań przemysłu spożywczego  

Doskonale rozumiemy, że podczas procesu technologicznego, w którym czynny udział biorą maszyny spożywcze pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia. Ryzyka mogą być związane z: zagrożeniami mechanicznymi, elektrycznymi lub termicznymi, nieprzestrzeganiem zasad ergonomii oraz promieniowaniem. Każde z wymienionych zagrożeń może stanowić ryzyko zanieczyszczenia przetwarzanej żywności lub ryzyko dla zdrowia konsumenta.

Base Group jako wykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczego eliminuje oraz zmniejsza ryzyko na etapie przygotowania dokumentacji produkcyjnej, spawania i montowania konstrukcji. Materiały, używane do produkcji maszyn spełniają odpowiednie cechy. Stosujemy materiały, które są trwałe i odporne na korozję, nietoksyczne, bezpieczne dla żywności, nie wpływają na smak i zapach produkowanej żywności. Zapewniamy odpowiednią obróbkę oraz wykończenie powierzchni elementów maszyny. Szczególną uwagę zwracamy na strefy bezpośredniego kontaktu z żywnością. Powierzchnie maszyn do przemysłu spożywczego są odpowiednio gładkie i o niskiej chropowatości tak, aby była łatwa możliwość ich oczyszczania. Wewnątrz konstrukcji zaokrąglane są kąty, aby resztki produktów nie pozostawały w miejscach trudnych do usunięcia. Zauważamy największe zagrożenie podczas montażu, regulacji, eksploatacji, czyszczenia oraz konserwacji. Mając to na uwadze, jako wykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczego, zapewniamy właściwą technologię produkcji.

Doświadczenie jako wykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczego

Zapewniamy swoim klientom profesjonalne podejście do realizacji wszystkich założeń projektowych. Jako lider produkcji spawanych maszyn służymy doradztwem technicznym oraz wsparciem klientów swoim doświadczeniem w optymalizacji urządzeń produkcyjnych.

Base Group swoje doświadczenie może potwierdzić w konstrukcjach, które zostały dostarczone do klientów z całej Europy oraz poza jej granicami. Firma wykonała m.in. zbiorniki ze stali nierdzewnej, które swoje zastosowanie znajdują na farmie rybnej do produkcji maczki i oleju rybnego. Jesteśmy również wykonawcą przenośników transportowych, które są wytworzone są ze stali nierdzewnej oraz uzbrojone w niezbędne podzespoły.

Wykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczego Wykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczegoWykonawca spawanych maszyn do przemysłu spożywczego